• bg
  • en
  • ro
  • ru

ПРОДАВА Семечистачни машини

Petkus gigant K 531A – 10 бр. за почистване на зърнени култури(пшеница, царевица, слънчоглед) преди сеитба.