• bg
 • en
 • ro
 • ru

Цели и стратегия

Стратегическото намерение на фирмата е да бъде лидер в насипните и земеделските услуги, осигуряващи повишаване на имиджа и самочувствието на своите клиенти. Мисията на ЕТ “Джили Сой“ е отговор на въпроса „Защо предлагаме качествени транспортни услуги”?
Отговорът е не само реализиране на печалби, но и осигуряване на:

 • Услуга задоволяваща нуждите на своите партньори.
 • Безопасни услуги
 • Развитие и просперитет на нашите партьори, осигуряващи им потенциални продажби
 • Обратна връзка с нашите клиенти за качеството на услугата, съществена част от дейността на фирмата
 • Отговорност пред своите бизнес партньори
 • Ясни и точни решения с поемане на рискове, ако това се налага
 • Способност да се ценят служителите на фирмата
 • Стремеж към постигане на най-доброто в транспортната и земеделската дейност
 • Изискване за висока възвръщаемост на капитала
 • Използване на съвременни технологии във всяка една от предлаганите услуги