• bg
  • en
  • ro
  • ru

История

  • 1991 – Създаване на фирма ЕТ ”Джили Сой “ с предмет на дейност международин транспорт и спедиция. Фирмата разполага с 2 бр.товарни автомобила.
  • 1993 – Фирмата разширява автопарка с 5 бр. товарни автомобили и извършва транспорт от и в България до западна Европа.
  • 2000 – Увеличава се автопарка до 20 бр. 20 – тонни композции. Разширява се и спектърът от предлагани услуги – освен превози на български и чужди товари в международно съобщение.
  • 2008 – Придобива гараж с площ 5000 кв.м., сервизно хале с площ – 1400 кв.м. и административна сграда за офис с площ – 840 кв.м. Това безспорно допринася за подобряване на качеството на предоставяните услуги, като позволява бързо реагиране на всеки един проблем, възникнал в процеса на превозване на товари по основните трасета.
  • 2010 – Разполага с 20 бр. товарни автокомпозиции извършващи превози на товари предимно между България и западна Европа.