Над 20 години затворен цикъл на производство.
Едър слънчоглед
Маслодаен слънчоглед
Шарен слънчоглед
Бял Слънчоглед
Белен Слънчоглед
Тиквени семена сорт – „Дамски Нокът“
Тиквени семена сорт – „Многоплодная“
Пшеницa
Орех